Huspaket

Ett huspaket med grund, utan stress – hur låter det? Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om vår helhetslösning, JSB-konceptet.

Smarta ekonomiska råd för

huspaketets köpare 2024

Säkerställ innehållet i offerten

Ta omedelbart hänsyn till vad ditt huspaket inkluderar och vad som behöver skaffas separat för att få huset färdigt. Huspaket erbjuds med olika innehåll och priset beror alltid på leveransens omfattning.

Jämför priser

Pris och kvalitet går hand i hand. Om ett huspaket är betydligt billigare per kvadratmeter än en annan motsvarande, kommer sannolikt orsaken fram när man undersöker leveransinnehållet. Jämför noggrant olika huspaket och deras leveransinnehåll.

Kontrollera vad priset inkluderar

I ett flyttklart huspaket bör priset inkludera grundläggning och ett färdigt hus, där endast utsidan behöver målas. VAR NOGA MED DETTA för att undvika otydligheter gällande leveransinnehållet.

Kostnadsuppskattning

Kräv en fullständig kostnadsbedömning för hela projektet från aktören för att undvika överraskningar.

Grundarbete

Vi kan hjälpa dig med både stora och små projekt, oavsett om det gäller grundläggning av ett egnahemshus eller ett radhus. Vi samarbetar på ett tillförlitligt sätt med yrkeskunder och hushållskunder.

Egnahemshus

Vi erbjuder jord- och grundläggningsarbeten för ett egnahemshus eller parhus som en helhetslösning. Boka gärna en konsulttjänst av oss.

Fritidshus

Kontakta oss om du behöver grundläggning utförd noggrant och professionellt även i krävande terräng, till exempel på tomten för ditt fritidshus.

Garage

Vi kan även erbjuda grundläggning för uthusen, såsom garage eller förråd, samtidigt som vi utför grundläggningen för egnahemshuset.

JSB-Koncept nyckel i handen -lösning

Är ett nyckelfärdigt huspaket ditt val? Oroar du dig över grundläggningen av ditt kommande hem eller över priset på huspaketet?

Jord- och grundläggningsarbeten ingår inte i priset för huspaketet, vilket kan komma som en överraskning för dig och orsaka oro mitt i ett stort projekt. Men oroa dig inte, vårt JSB-koncept är utformat just för detta.

Enkel start för ditt drömhus

JSB-konceptet är en lösning som gör byggprojektets start enkel och bekymmersfri. Vi samordnar alla entreprenörer och tjänster du behöver så att du får allt nödvändigt från samma leverantör. Detta innebär att du inte behöver oroa dig för att samordna olika områden, utan kan fokusera på det som är viktigast för dig.

Vår JSB-koncept inkluderar professionell planering och genomförande från början till slut. Vi tar hand om jordbyggnad, dräneringar, vatten-el-avloppsanslutningar, gjutning av sockel och tjälisolering. Vid behov kan vi även inkludera isolering, armering och golvgjutning i vårt koncept.

En enda leverantör för hela byggprocessen – stressfritt och smidigt

Vårt samarbete med huspaketleverantören möjliggör att allt som behövs för ditt hus hanteras av samma leverantör. Detta sparar din tid och besvär eftersom du inte behöver söka olika tjänsteleverantörer och samordna dem med varandra.

Med JSB-konceptet kan du börja ditt byggprojekt bekymmersfritt Vi tar hand om alla nödvändiga tjänster och ser till att arbetet med ditt husgrund flyter smidigt. Kontakta oss och påbörja ditt byggprojekt utan stress!

Kom ihåg hushållsavdraget!

Kom ihåg att med hushållsavdraget kan du indirekt minska dina egna kostnader betydligt. Det kan beviljas till en person som får arbeten utförda av en extern serviceleverantör i sitt hem, fritidshus eller på deras tomtområde.

Om du till exempel beställer grunden för ditt husets tillbyggnad från oss kan arbetsandelen vara avdragsgill. Observera dock att alla våra erbjudna tjänster inte automatiskt omfattas av avdragsgilla arbeten och det är också bra att komma ihåg att hushållsavdraget är personligt, vilken innebär att om det bor två personer i hushållet kan de få större avdrag än en person som bor ensam.

Glöm inte att ansöka om skatteavdrag för de arbeten du har låtit utföra. Skatteförvaltningen bedömer varje fall individuellt, läs mer om detta på deras webbsida vero.fi.

Samarbete-Referenser

Referenser

”JSB-Rakennus är pålitliga, flexibla och håller sina löften. De visar gedigen kunskap och kompetens, håller tidtabeller och löser utmaningar på ett smidigt sätt.”