Garagets grund

Hållbar och kostnadseffektiv grund för garage

Vi på JSB Rakennus erbjuder dig en lösning som sparar tid och pengar. Beställ grunden för både huset och uthusen samtidigt och dra nytta av garagets fördelar genast från start. JSB-konceptet erbjuder en hållbar grundlösning som ger värde åt dina byggnader och underlättar din vardag.

Spara tid och pengar

Garagegrunden är en viktig del av byggprojektet. Om du behöver en stark och hållbar grund för ditt garage och biltak, kontakta oss på JSB Rakennus Vi erbjuder en lösning som sparar tid och pengar.

Grunden för uthusen kan utföras samtidigt som grundläggningen för egnahemshuset, vilket gör priset för garagegrunden betydligt mer kostnadseffektivt. När du beställer grunden för både huset och uthusen som en paketlösning från JSB Rakennus, kan du dra nytta av garage och biltakets fördelar genast efter flytten.

JSB-konceptet erbjuder en grundlösning som förbättrar värdet av dina byggnader och underlättar din vardag. Genom att välja JSB Rakennus som utförare av garagegrunden kan du vara trygg med att få en kvalitativ och pålitlig slutprodukt.

  • Se till att ha en stark och hållbar grund även för ditt garage och biltak.
  • Beställ grunden för både huset och uthusen som en paketlösning från JSB-Rakennus.
  • Vår lösning sparar tid och pengar.
  • Vi erbjuder en hållbar grundlösning som ger värde åt dina byggnader.
  • Du kan njuta av fördelarna med garage och biltak genast efter flytten.

Kom ihåg hushållsavdraget!

Kom ihåg att med hushållsavdraget kan du indirekt minska dina egna kostnader betydligt. Det kan beviljas till en person som får arbeten utförda av en extern serviceleverantör i sitt hem, fritidshus eller på deras tomtområde.

Om du till exempel beställer grunden för ditt husets tillbyggnad från oss kan arbetsandelen vara avdragsgill. Observera dock att alla våra erbjudna tjänster inte automatiskt omfattas av avdragsgilla arbeten och det är också bra att komma ihåg att hushållsavdraget är personligt, vilken innebär att om det bor två personer i hushållet kan de få större avdrag än en person som bor ensam.

Glöm inte att ansöka om skatteavdrag för de arbeten du har låtit utföra. Skatteförvaltningen bedömer varje fall individuellt, läs mer om detta på deras webbsida vero.fi.

Samarbete-Referenser