Egnahemshus grund

En stabil grund för ditt hem

Vi är specialister inom grundläggning för egnahemshus och erbjuder hjälp under hela processen, från planering till genomförande av hållbara och stabila grundläggningar. Vårt fokus ligger på att leverera kvalitet till rimliga priser. Kontakta oss för att begära en offert och säkerställa en pålitlig grund för ditt hem.

Grundläggning för egnahemshus, från planering till genomförande

En solid grund håller byggnaden stadig i årtionden. När du planerar att bygga ett egnahemshus och söker efter en lämplig tomt, är det till fördel att involvera en grundläggningsleverantör redan i ett tidigt skede. Första steget är att genomföra en markundersökning, som avgör hur egnahemshuset ska grundläggas och ger riktlinjer för jordbyggande på tomten.

Pålitligt pris – tryggt hem

Efter att ha fått all nödvändig information om ditt egnahemshus kan en grundläggningsleverantör ge dig ett exakt pris för grundläggningen, vilket vanligtvis inkluderar grundplanering och utförande. Om du planerar att bygga en källare i ditt egnahemshus är det nödvändigt att vara ute i god tid, eftersom planeringen av källargrunden kräver mer arbete än en grund utan källare.

Vi är en professionell grundläggningsleverantör och hjälper dig med planering och genomförande av egnahemshusets grund som en helhetslösning (Läs mer: JSB-konceptet). Kontakta oss och fråga offert för en grund som står emot tidens tand och håller ditt hem tryggt och stabilt.

Grundläggningsplanering för egnahemshus: Viktiga bilagor och krav

Grundläggningsplanering är en viktig fas i byggandet av egnahemshus. Informationen som behövs för planeraren består ofta av åtminstone följande bilagor:

  • Byggnadstillståndsnummer
  • Markundersökning och/eller grundläggningsutlåtande
  • Plan-, fasad-, snitt- och planritningar (=ARK)
  • RAK -planering
  • Uppgifter och reservationer för sockelns hål i ARK-planritning.
  • VVS-plan (.pdf) eller annan information om dräneringsriktning

Därefter använder vår planerare dessa bilagor för att utarbeta detaljerade planer för egnahemshusets grundläggning. Baserat på markundersökningar bedömer planeraren vilken typ av grundläggning som är mest lämplig för huset. En markundersökare kan inte ensam exakt bestämma grundtypen, därför kan grundläggningsplaneraren exempelvis fastställa behovet av en bottenplatta.

Alla bygglov och tjänster relaterade till att få bygglov hittar du från lupapiste.fi

Terrassens grund

Terrassens grund är en viktig del av byggprojektet.

När du planerar ditt eget egnagemshus, glöm inte bort terrassens grundläggning. En fungerande och långvarig terrass kräver noggrann grundläggning, så det är värt att planera terrassens grund noggrant redan i början av projektet.

Terrasser är ett utmärkt sätt att öka boendekomforten, och det finns olika typer av terrasser, som öppna, täckta eller pergola-terrasser. Varje terrasstyp har sina egna krav på grundläggning, så det är viktigt att ta hänsyn till jordtypen.

En noggrann planering av terrassens grundläggning sparar tid, ansträngning och pengar. När terrassens grundläggning planeras och genomförs i samband med byggandet av ett egnahemshus kan kostnadsbesparingar uppnås och terrassprojektet kan bli enklare att slutföra.

Så om du drömmer om att bygga ett egnahemshus eller redan är i planeringsfasen, kom ihåg att inkludera noggrann planering av terrassens grundläggning som en del av projektet.