Husgrunder

På ett par dagar, med millimetrars noggrannhet

Vi erbjuder kvalitativa husgrunder till ett bra pris. Vi utför jordarbeten, socklar och golvgjutningar med modern teknik och årtionden av yrkeskunnande Normalt genomförs projektet från början till slut på 2-3 dagar. Vårt JSB-koncept garanterar att arbetet inte bara går snabbt utan uppfyller också alla byggkrav.

En stark grund, ett stabilt hem

Säg adjö till grundläggningsutmaningarna

Vi rekommenderar vår konsluttjänst samt vårt JSB-koncept, som är en enkel och problemfri lösning för dig. Vi utför grundläggning och jordarbeten även för garage och andra uthus samt fritidshus, bostadsbolag, affärsfastigheter och industrihallar. Vårt JSB-koncept är en helhetslösning som inkluderar planering, jordarbeten samt gjutning av socklar och golv enligt ”nyckeln i handen” -principen

Hållbara och högkvalitativa betonggrunder – hemmets grund på ett enkelt sätt

Vi tillverkar platsgjutna betongsocklar med en stark betongkonstruktion utan skarvar. Denna höga kvalitet har mycket stor betydelse, eftersom fastigheten står på grundarna hela sin livstid. Grundens syfte är att överföra byggnadens belastning till marken, förhindra att byggnaden sjunker eller lutar, samt skydda de ovanliggande strukturerna mot fukt och frost. Det är alltså självklart att jordarbeten spelar en avgörande roll.

Grundarbete

Vi kan hjälpa dig med både stora och små projekt, oavsett om det gäller grundläggning av ett egnahemshus eller ett radhus. Vi samarbetar på ett tillförlitligt sätt med yrkeskunder och privatkunder.

Egnahemshus

Vi erbjuder jord- och grundläggningsarbeten för ett egnahemshus eller parhus som en helhetslösning. Boka gärna en konsulttjänst av oss.

Fritidshus

Kontakta oss om du behöver grundläggning utförd noggrant och professionellt även i krävande terräng, till exempel på tomten för ditt fritidshus.

Garage

Vi kan även erbjuda grundläggning för uthusen, såsom garage eller förråd, samtidigt som vi utför grundläggningen för egnahemshuset.

Grundläggning av förråd

En stark gjuten grund utan skarvar är ett förnuftigt val även när det gäller uthusen. Det är enkelt att bygga grunden för ett förråd samtidigt som man lägger grunden för ett hus. Kostnaden för grundläggningen av förrådet är då förmånligare och snabbare att genomföra, vilket gör att du kan njuta av förrådets fördelar direkt i samband med flytten. Kontakta oss på JSB-Rakennus även när du planerar att bygga uthus och behöver betonggrunder du kan lita på från erfarna yrkesmän i Österbotten.

Husgrunder

Steg för steg:

Konsulttjänst

Vår expert besöker platsen för att bedöma behovet av jordarbete och bekanta sig med planritningen.

Planering & Offert

Varje grundlösning är noggrant planerad efter kundens behov. Socklarna planeras alltid av vår egen planerare för att kunna erbjuda kunden kostandseffektiva, funktionella och förnuftiga slutresultat. Baserat på all denna information beräknar vi en offer och när ni har godkänt offerten startar projektet.

Jordbyggnad

I vår service ingår inte bara utförande av jord- och fyllningsarbeten, utan även ledning av jordarbeten, dokumentation och hantering av logistik som krävs inom jordbyggande.

Sockel gjutning

Vi strävar alltid efter noggranna slutresultat och använder standardiserade och fungerande armeringslösningar. När formarna har installerats används en betongpump för att gjuta grunden, och därefter jämnas sockeln till rätt höjd. Formarna tas bort och sockelns översta yta färdigställs. Slutligen kontrolleras sockeln och en slutmätning utförs, följt av städning av arbetsplatsen.

Kom ihåg hushållsavdraget!

Kom ihåg att med hushållsavdraget kan du indirekt minska dina egna kostnader betydligt. Det kan beviljas till en person som får arbeten utförda av en extern serviceleverantör i sitt hem, fritidshus eller på deras tomtområde.

Om du till exempel beställer grunden för ditt husets tillbyggnad från oss kan arbetsandelen vara avdragsgill. Observera dock att alla våra erbjudna tjänster inte automatiskt omfattas av avdragsgilla arbeten och det är också bra att komma ihåg att hushållsavdraget är personligt, vilken innebär att om det bor två personer i hushållet kan de få större avdrag än en person som bor ensam.

Glöm inte att ansöka om skatteavdrag för de arbeten du har låtit utföra. Skatteförvaltningen bedömer varje fall individuellt, läs mer om detta på deras webbsida vero.fi.

Samarbete-Referenser

Referenser

”JSB-Rakennus är pålitliga, flexibla och håller sina löften. De visar gedigen kunskap och kompetens, håller tidtabeller och löser utmaningar på ett smidigt sätt.”