Sockel

Sockel: En stark bas för huset

Sockeln är en strukturellt viktig del av huset, den bär upp husets vikt och skyddar det mot fuktintrång. Dessutom skapar den en stabil förbindelse mellan byggnaden och marken, vilket är avgörande för byggnadens stabilitet och hållbarhet. Denna grundläggande komponent är av yttersta vikt för husets långsiktiga hållbarhet. För en noggrann förståelse av sockelns roll, fortsätt läsa nedan.

Husgrund med millimeter precision!”

Sokkeli, talon perustus, JSB Konseptilla

Vad är en hussockel?

Husets grund, sockel, är den del av byggnaden som är i kontakt med marken och konstrueras vanligtvis av armerad betong eller lätta grusmurstenar. Valet av grundtyp beror på markens bärförmåga. Grundsula, som utgör den lägsta delen av byggnadens strukturella stomme, har en avgörande betydelse för att bära upp husets vikt och fördela den jämnt över marken. Dimensionerna på Grundsulan fastställs utifrån husets belastning och det tillåtna marktrycket.

Vad är sockelns funktion?

Sockeln fungerar som en stödstruktur för huset, på flera sätt. Sockelns uppgift är att överföra vikten från de överliggande väggarna till grunden och vid behov fungera som en avlastningsstruktur för marktrycket. Utöver detta skyddar den också byggnaden från fuktintrång och minimerar markens påverkan på dess strukturer.

Vanligtvis är sockeln delvis nedsänkt i marken och delvis synlig ovan marken. Dess höjd är en viktig faktor eftersom den håller byggnaden borta från marken och fukten. Rekommenderad höjd för en synlig sockel är minimi 30 cm, helst 40-60 cm.

Sokkeli eli perustus tai perusmuuri ammattitaidolla JSB Rakennus

Grundläggningssätt:

Grundkonstruktionernas viktigaste uppgift är att överföra och fördela byggnadens vikt till markgrunden. Vilket grundläggningssätt som lämpar sig för en byggnad är beroende på markens bärförmåga samt byggnadens typ och vikt. Det är viktigt att utföra en noggrann utredning för varje byggplats för att välja rätt grundläggning för projektet. Med JSB-konceptet kan vi erbjuda skräddarsydda och kompletta grundlösningar för varje projekt.

  1. GRUNDLÄGGNING PÅ MARKGRUND: Husets vikt överförs via grunden direkt till marken. Grundsulans storlek eller sockelns bredd beror på husets vikt och markens bärförmåga. Storleken på grundsulorna bör dimensioneras så att markens tillåtna bärförmåga inte överskrids.
  • Grundsockel: Vanligaste och förmånligaste grundläggningssättet för egnahemshus kan användas om markens bärförmåga är god. Man kan reglera belastningen på markgrunden genom att justera bredden på sockelns nederdel. I vanliga fall behövs ingen skild sula under sockeln, utan sockeln gjuts direkt på markgrunden. Om byggnadens vikt är så pass tung att markens bärförmåga överskrids så kan man med hjälp av en skild sula under sockeln fördela lasterna till ett större område av markgrunden. JSB Rakennus sockelmodeller är optimerade för att fördela lasterna till ett bredare område på markgrunden.
  • Kantförstyvad betongplatta: Kantförstärkt markplatta lämpar sig för mark med sämre bärförmåga. Byggnadens vikt fördelas till hela betongplattans yta, vilket medför att även markgrund med sämre bärförmåga klarar av byggnadens vikt. Kantförstyvad betongplatta är betydligt förmånligare alternativ än en pålad grund. Rekommenderas speciellt för mindre ekonomibyggnader. JSB Rakennus kan erbjuda speciallösningar för denna typ av grundläggning.
  • Pelargrund: Förmånligt alternativ till mindre byggnader. Lämpar sig bäst för fritidsbyggnader, biltak, förråd, lador samt terrasser. JSB Rakennus kan erbjuda fabrikstillverkade betongpelare i flera olika storlekar.
  1. GRUNDLÄGGNING PÅ PÅLAR: Lämplig sig när markgrundens bärförmåga är dålig och inte klarar av marktrycket.  Byggnadens vikt överförs till markgrunden eller berggrunden via pålar, som slås ner i marken tills tillräcklig bärförmåga uppnås. Sockeln gjuts ovanpå pålarna. Pålarna bär upp hela huset. Stålpålar är vanligaste lösningen för egnahemshus.
  • Massabyte (Ett alternativ till grundläggning på pålar): Lämplig vid markgrund med dålig bärförmåga, men där god bärförmåga uppnås vid mindre än 4 meter. Jordmassor med dålig bärförmåga grävs bort och ersätts med material som har högre bärförmåga, såsom sprängsten, kross eller sand. Ovanpå massabytet gjuts sedan en vanlig grundsockel.

Hur man gör grunderna? – Stegen kortfattat:

Grunden är en avgörande del av byggprocessen och kräver noggrann planering och utförande. Ett komprimerat kapillärskikt av grus bereds under den kommande sockeln. Sockeln formas upp och armeringar monteras inuti formen. Efter armeringsgranskningen gjuts betong i formen.

Innan gjutningen av betong, installeras armeringar, för att stöda sockeln. Sockeln kan isoleras genom att isolerings skivor placeras i formen. Betong pumpas in i formen till rätt höjd. Sockeln färdigställs, efter härdning av betong, genom putsning av ytor och eventuella tilläggsisoleringar.

Sokkeli ja JSB Konsepti on kustannustehokas ratkaisu

JSB-Koncept

Planering

Kunden skickar oss situationsplan och planritningar. Därefter gör vi ett besök på platsen, påbörjar planeringsarbetet och lämnar en offert.

Jordbyggnad

Efter godkänd offert påbörjar vi jordberedningsarbeten såsom grävning, dränering samt nedgrävning av rör och kablar.

Husgrund

Vi utför olika typer av grundlösningar, såsom färdigt isolerade ytterväggsocklar, oisolerade socklar, pelarplintar och terassplintar.

Golvgjutning

Till sist utför vi isolering, armering och själva gjutningen av golvet.

Du kan välja hela JSB Koncept eller bara de tjänster du behöver, beroende på dina behov.
Vi fixar stora och små projekt

Samarbete

Vår JSB-koncept inkluderar mark- och grundarbeten som en helhetslösning, redan från planeringsstadiet. Vi tar fullt ansvar för jord- och grundarbetena, vilket möjliggör att du som entreprenör kan uppfylla de strikta tidsschemakraven för ditt arbetsprojekt och uppnå maximal kostnadseffektivitet. Om du letar efter en pålitlig och erfaren partner för ditt byggprojekt är JSB-Rakennus rätt val för dig. Vi betjänar både byggföretagen och husleverantörer.

Referenser

”JSB-Rakennus är pålitliga, flexibla och håller sina löften. De visar gedigen kunskap och kompetens, håller tidtabeller och löser utmaningar på ett smidigt sätt.”

Samarbete-Referenser